Ondernemen

Rotterdam is sinds eeuwen een havenstad en een plek van een bloeiende bedrijvigheid.

Rotterdamse haven

De historie van de Rotterdamse haven gaat terug naar omstreeks het jaar 1250 toen Rotterdam nog een klein dorpje was gelegen aan de Rotte. Om te voorkomen dat het zoute water te ver landinwaarts kwam werden in deze periode dammen in de riviermonden geplaatst, waardoor het doorgaande scheepvaart verkeer werd belemmerd. De dammen bleken een ideale handelsplek wanneer de ladingen van het ene op het andere schip werden geladen. Rotterdam kon zich van een dorpje ontwikkelen tot een handelsstad, waar anno 1600 ruim 100 haringschepen konden liggen.

lint011gesc06ill42De havenstad kwam verder tot bloei in de periode 1800 – 1900 tijdens de Industriële revolutie. Onder meer door de groei van het Duitse Ruhrgebied en het openstellen van de Rijn als vrije vaarweg voor iedereen. De haven groeide uit zijn jasje en in deze periode werden ook voor het eerst nieuwe havenbekkens aangelegd aan de zuidoever van de Nieuwe Maas.

De aanleg van de Europoort in de vorige eeuw heeft ervoor gezorgd dat de Rotterdamse haven kon blijven groeien en meespelen op internationaal niveau. De haven is momenteel de grootste van Europa met een totale goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010. De haven biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 86.000 mensen in Rotterdam en daarbuiten nog eens aan ongeveer 200.000 mensen.

Ondernemerschap

Rotterdam is een stad met een bloeiende ondernemerschap. Allereerst is de haven natuurlijk een grote speler in de stad, maar trekt tevens veel economische bedrijvigheid naar de stad. Daarnaast zijn de ‘medische, zorg en welzijn’ en de ‘zakelijke dienstverlenings-sectoren’, de belangrijkste sectoren binnen het Rotterdamse ondernemerschap. Ook trekt de stad steeds meer internationale bedrijven aan; in 2012 hebben 28 internationale bedrijven zich in Rotterdam gevestigd, waarvan de meeste uit Azië.

Ondernemersbalie

Naast de informatie die u op deze website vindt, kunt u tevens contact opnemen met de Ondernemersbalie van de gemeente Rotterdam. De Ondernemersbalie van Stadsontwikkeling is hét loket van de gemeente Rotterdam voor ondernemers. Het loket beantwoordt vragen over bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting, vergunningen, subsidies en wet- en regelgeving. Tevens voor praktische informatie, adviezen en bemiddeling zijn ondernemers bij de Ondernemersbalie op het goede adres. De Ondernemersbalie geeft voorlichting over welke gemeentelijke vergunningen ondernemers nodig hebben, hoe de procedures verlopen, wat het kost, aan welke voorwaarden ondernemers moeten voldoen en waar de vergunningen te verkrijgen zijn.Centrum-6797