Nieuw beleid voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam

De komende drie jaar zullen er steeds meer Rotterdammers te vinden zijn in de kassen van de tuinders van het Westland. De aanleiding hiervoor is het nieuwe beleid van de sociale dienst dat door wethouder Marco Florijn is aangekondigd.

Florijn3CasperRila

 

 

 

 

 

-Wethouder Marco Florijn

Het beleid is erop gericht bijstandsgerechtigden sneller aan het werk te krijgen en dat doet de wethouder door de werkgever als klant centraal te stellen. Hierdoor wordt ingespeeld op de behoeftes van de tuinders en bijstandsgerechtigden worden hierop voorbereid. Bijvoorbeeld: wanneer het tijd is om de oogsten en er dus een grotere behoefte aan mankracht is, dan kan de gemeente hierin voorzien.

Het idee is om mensen die al binnen de sector werkzaam op te leiden en deze te laten doorstromen naar een hogere functie, wat de weg vrij maakt voor anderen om op een laag niveau in te stromen. Overigens is de tuinders sector niet de enige waarin dit beleid wordt toegepast. De komende jaren zullen duizenden bijstandsgerechtigden in Rotterdam ook aan het werk worden gezet in de zorg en de haven. In een later stadium verwacht men hetzelfde te realiseren voor sectoren waaronder de techniek, horeca en transport.

 

Tags: , , ,