Geschiedenis

Historie van Delfshaven

Een havenstad, ruim 600 jaar oud, gelegen aan de monding van de Schie. Delfshaven ontstond in 1389 onder het bewind van Hertog Aelbrecht van Beieren, graaf van Holland en Zeeland. Met de opdracht om een waterdoorgang te graven naar de Maas, luidde de graaf het begin van de havenstad in. Hiermee verschafte hij Delft een betere concurrentiepositie ten opzichte van Rotterdam op het gebied van export van bier en laken. Een aanvulling op de scheepsbouw, branderijen en jeneverstokerijen, visvangst en hieraan gerelateerde bedrijvigheid. Overigens zetelde hier de scheepswerf van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

2613

Delfshaven heeft lange tijd tot de stad Delft behoort, met uitzondering van de periode 1795 – 1803, ofwel de Franse tijd.  Maar in 1811 werd Delfshaven onafhankelijk en verkreeg 15 jaar later (1825) zelfs de status van ‘stad’ met als wapen een embleem van een haring en drie korenhalmen. Deze verwezen naar de visserij en de brandewijnindustrie.

Gemeente Delfshaven

Echter in economisch slechtere tijden zocht Delfshaven steun bij het nabije Rotterdam. Het jaar 1792 betekende het einde van de VOC en daarmee ook de groei van de brandewijnindustrie en de haringvisserij in Delfshaven. Daarnaast werd de haven geplaagd door een zandplaat voor de ingang van de haven. Dit leidde de scheepvaart richting Rotterdam en daarmee ook de inkomsten voor de stad. Het stadsbestuur van Delfshaven heeft in 1841 zelfs aan Rotterdam gevraagd het stadje te annexeren, maar stuitte op weinig interesse van het bestuur van Rotterdam. Het heeft uiteindelijk tot 1886 geduurd voordat Delfshaven tot Rotterdam zou behoren. De stad werd geannexeerd nadat Rotterdam een dermate groei had doorgemaakt en grond nodig had voor de uitbreiding van de stad.

Piet Hein
Een bekend historisch figuur uit Delfshaven is Piet Hein, oftewel Pieter Pieterszoon Heyn, de Nederlandse zeeheld. Piet Hein is met name bekend vanwege zijn verovering op de Spaanse zilvervloot. In 1623 kwam hij als vice-admiraal in dienst van de West-Indische Compagnie en kreeg de opdracht deze zilvervloot te veroveren. Op 8-9 september in 1628 slaagde Piet Hein in de Baai van Matanzas. Zijn populariteit onder het scheepsvolk verkreeg Hein als luitenant-generaal van Holland en West-Friesland bij de marine. Hij verscherpte de tucht, maar stelde er betere gages en het recht van beroep tegenover. Piet Heyn sneuvelde op 18 juni 1629 in een gewonnen strijd tegen Duinkerkse kapers. Hij is begraven in de Oude Kerk van Delft.

350px-Piet_Hein