Gemeente Rotterdam wanhopig om co2-reductie

rotterdam-climate-proofDe gemeente Rotterdam schreef onlangs onterecht(?) een boze brief met enkele dreigementen naar energieleveranciers E.ON energie en GDF Suez omdat de energieleveranciers zich volgens de gemeente niet aan eerder gemaakte afspraken over het opvangen van co2 in het Rotterdamse havengebied houden. Van officiële afspraken is echter geen sprake en het lijkt erop dat de gemeente haar aandacht beter elders kan besteden.

Opslag co2 kolencentrales in havengebied

rotterdam-climate-initiativeBij de aanleg van twee nieuwe kolencentrales in het Rotterdamse havengebied in 2007 besloot de gemeente Rotterdam te pollen of de energiebedrijven die de centrales zouden bouwen, E.ON en GDF Suez, wat zouden voelen voor co2-opslag in een leeg gasveld in de Noordzee. Hier stonden beide leveranciers niet negatief tegenover, de gemeente akkoord met de bouw en ging er vanuit dat de zogenaamde CCS-installaties voor de opslag van co2 in 2015 in werk zouden worden gesteld.

Deze datum werd zorgvuldig gekozen door de gemeente Rotterdam. Inmiddels is het Rotterdam Climate Initiative opgestart en met dit project wil de gemeente de co2-uitstoot in de komende pakweg 10 jaar met 50% verminderen. Een ambitieus plan waarin de CCS-installaties een belangrijk rol spelen. Er is echter een probleem, er is nooit zwart op wit vastgelegd dat er CCS-installaties zouden komen en de energieleveranciers lijken voorlopig niet van plan deze installaties aan te leggen.

Voorbereidingen nog niet gestart

Tot dusverre hebben beide energieleveranciers namelijk nog geen voorbereidingen getroffen. Dat komt de gemeente Rotterdam met het oog op het Climate Initiative slecht uit en zij eisen dan ook in een brief dat de voorbereidingen worden gestart. Volgens de energieleveranciers is daar echter op dit moment geen geld voor. Er zijn nooit bindende afspraken gemaakt over de aanleg van CCS-installaties en het is voor de energiecentrales op dit moment simpelweg niet rendabel om ze aan te leggen.

Europese problematiek

co2-uitstootDe heffingen voor de uitstoot van co2 worden Europees bepaald en zijn op dit moment te laag om een de energieleveranciers te stimuleren. Hoewel de energieleveranciers een subsidie krijgen voor de aanleg van CCS-installaties, zou er een extra investering van ongeveer 100 miljoen euro nodig zijn om de installaties aan te leggen. Daar willen de energieleveranciers, die toch al in zwaar weer verkeren, niet aan beginnen. De gemeente lijkt ook niet van plan water bij de wijn te doen, maar het zit intussen wel met de handen in het haar omdat het succes van het Rotterdam Climate Initiative deels afhankelijk is van de installaties.

E.ON maakt plannen voor biobased terrein

Toch is de situatie allerminst hopeloos. Een ander belangrijk onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative is namelijk het verduurzamen van het havengebied en ook op dat punt kan een bedrijf als E.ON een belangrijke rol spelen. De energieleverancier heeft samen met het Havenbedrijf al plannen gemaakt voor een nieuw biobased terrein in het havengebied en een investering van 100 miljoen zal hier waarschijnlijk meer vruchten afwerpen dan in het niet-rendabel opslaan van co2.

De problemen met de opslag van co2 en de kosten daarvan zullen op Europees niveau moeten worden opgelost en het is zinloos om daar als gemeente teveel tijd aan te besteden. De gemeente zou dan ook de oogkleppen af moeten nemen en zich moeten realiseren dat belangrijke partners als E.ON met hun expertise ook op andere gebieden kunnen helpen om de stad te verduurzamen. Dan moet er uiteraard wel worden samengewerkt en in zo’n samenwerking is geen plaats voor boze brieven met dreigementen.

 

Tags: , , , ,